Visar nu 0 av 400 konstverk.

Visa konstverk uppförda mellan 1890 - 2020

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Nollställ
 
I Malmö finns ett stort antal offentliga konstverk som förskönar staden. I Malmö är det många förvaltningar inom kommunen som delar ansvaret för denna konst.

I den så kallade ”offkonstgruppen” sitter representanter från dessa förvaltningar. Gruppen utgör en referensgrupp för stadens offentliga konst.

Gruppens ordförande är Malmö stads kulturdirektör. I gruppen ingår också konsthallschefen, stadsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren. Chefen för Moderna Museet är adjungerad ledamot. Kulturförvaltningen utser gruppens sekreterare.
Gruppen har funnits sedan 1996 och bereder (initierar och yttrar sig) och vid behov genomför projekt med tillfällig och permanent konst i Malmös offentliga rum, d v s gator, torg och parker.

Huvudprincipen för det politiska ansvaret är att ärenden av mer generell art beslutas av kulturnämnden. I genomförandefrågor gäller att den politiska nämnd som finansierar ett offentligt konstverk även fattar beslut om utförandet – efter beredning i referensgruppen. Beslut om anslag till nya konstverk fattas i vissa fall av kommunfullmäktige. I ärenden om ny permanent offentlig konst tillämpar gruppen några olika förfaranden. Genomförandet kan föregås av urval och prekvalificering, parallella uppdrag eller tävlingar i olika former. Direkta inköp förekommer i mindre omfattning.

Exempel på offentlig konst som genomförts under gruppens ledning är ”Katarakt” på Södertull av Gustaf och Ulla Kraitz, Hjalmar Gullberg-minnesmärket i Slottsparken av Staffan Nihlén och Ernst Billgrens ”Diana - Naturens väktare” i Kungsparken.

Referensgruppen för offentlig konst i Malmö har för närvarande följande medlemmar:
Kulturdirektör Elisabeth Lundgren, Kulturförvaltningen (ordförande)
Konstmuseichef Cecilia Widenheim, Kulturförvaltningen
Konsthallschef Jacob Fabricius Kulturförvaltningen
Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn, Stadsbyggnadskontoret
Stadsträdgårdsmästare Ola Melin, Gatukontoret
Före detta Senior advisor på Gatukontoret, Gunnar Ericson
Museichef John Peter Nilsson, Moderna Museet Malmö (adjungerad)
Kultursekreterare Märta Lünnér (sekreterare)